CONTRACTARE SERVICII MEDICALE 2013-2014

CONTRACTARE SERVICII MEDICALE 2013-2014

CAS Salaj va incheia contracte cu furnizorii de servicii medicale pentru perioada 2013-2014 in baza urmatoarelor acte normative:
HG nr.117/27.03.2013 pentru aprobarea Contractului-cadru (MO nr.166/28.03.2013),
HG nr.124/27.03.2013 pentru aprobarea PNS (MO nr.124/27.03.2013),
Ord.MS/CNAS nr.423/121/29.03.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru (MO nr.174 bis/29.03.2013),
Ord.Presedintelui CNAS nr.190/29.03.2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a PNS (MO nr.175 bis/29.03.2013).
Intreaga activitate legata de contractarea serviciilor se va desfasura pe parcursul lunii aprilie 2013 dupa urmatorul grafic de lucru:

  • depunerea cererilor insotite de documentele specifice pe domenii de activitate-03.04-12.04.2013. Pentru spitale termenul limita este 09.04.2013
  • informarea furnizorilor asupra refuzului incheierii contractelor-22.04.2013
  • intrunirea comisiilor in sedinte de lucru-15.04-19.04.2013
  • negocierea clauzelor contractuale-22.04-25.04.2013
  • inregistrarea si solutionarea contestatiilor-22.04-23.04.2013
  • semnarea contractelor-25.04-30.04.2013
  • finalizarea actiunii de contractare-30.04.2013

Informatiile necesare procesului de contractare pentru anii 2013-2014 se gasesc pe site-ul CAS Salaj,www.cassalaj.ro si la avizierul unitatii.
Cererile depuse in afara perioadei mentionata in graficul de lucru nu vor fi luate in considerare la contractarea serviciilor-HG nr.117/2013,art.4,pct.(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Avand in vedere volumul mare de lucru intr-o perioada relativ scurta ,cand activitatea de contractare se suprapune peste celelalte activitati curente (raportare,verificare,plata serviciilor efectuate in luna martie 2013,evaluarea trimestriala,etc.),va rugam sa respectati termenele de depunere a cererilor insotite de documentele necesare, in termen de valabiliitate.
Dovada la zi a platii contributiei de sanatate se va face de catre furnizor prin solicitarea eliberarii Certificatului fiscal pe CNP de catre Administratia financiara in functie de domiciliu,iar dovada achitarii contributiei pentru concedii si indemnizatii se va face pe baza copiei dupa chitanta eliberata de CAS/adeverinta eliberata de CAS.

DIRECTIA RELATII CONTRACTUALE