PROGRAME NATIONALE DE SANATATE
Tuesday, 26 April 2011 06:33

Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2012

 

DENUMIRE INDICATOR CREDITE DE ANGAJAMENT Program 2012- credite bugetare
Medicamente cu si fara contributie personala  total, din care: 28,479.00 27,236.00
activitatea curenta 21,792.00 26,116.00
personal contractual 0.00 0.00
medicamente 40% pt. pensionari sub 7oo lei 1,287.00 1,120.00
Medicamente pt. boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ total ,din care: 2,458.00 2,485.00
HIV/SIDA 54.00
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoza 22.00
Programul national de oncologie 648.00 805.00
Programul national de diabet zaharat 1,592.00 1,584.00
Programul national de digagnostic si tratament boli rare 60.00 13.00
Programul national de boli endocrine 2.00
Programul national de transplant organe 80.00 83.00
Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ totyal, din care: 168.00 147.00
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoza 2.00
Programul national de diabet zaharat -teste automonitorizare 156.00 147.00
Programul national de ortopedie 10.00
Dispozitive si echipamente medicale 1,250.00 1,250.00
Asistenta medicala primara-curent 12,485.00 12,485.00
Asistenta medicala primara-centre de permanenta 171.00 171.00
Asistenta medicala pentru specialitati clinice 1,973.00 1,973.00
Asistenta medicala stomatologica 391.00 391.00
Asistenta medicala pt. specialitati paraclinice total, din care: 1,169.00 1,166.00
activitate curenta 1,165.00 1,165.00
hemoglobina glicozilata 4.00 1.00
Asistenta medicala de recuperare 180.00 180.00
Servicii medicale de urgenta prespitalicesti si transport sanitar- ambulanta 7,711.00 7,711.00
Spitale generale 48,212.00 48,212.00
Ingrijiri medicale la domiciliu 14.00 14.00
TOTAL 104,661.00 103,421.00