Raport centralizator Farmacii de la data: 29/07/2016 la data 29/07/2016
Farmacia   FORMULAR 1 FORMULAR2 Nr. rap
Total medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu din care total medicamente si materiale sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate cu scop lucrativ (lei)**                
Total din care Medicamente eliberate corespunzator DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice aprobate prin comisiile de experti ai Casei Nationale de Asigrari de Sanatate**)(lei) Medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu (lei) din care pentru Medicamente corespunzatoare DCI-urilor in sublista B pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pina la 700 lei pe luna***)(lei) din care din care
cazuri acute/ subacute

cazuri cronice

cazuri acute/subacute cazuri cronice cazuri acute/subacute cazuri cronice Program national de oncologie Program national de diabet zaharat (tratament medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat) Program national de diabet zaharat (teste automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratati) Program natiomal de transplant organe, tesuturi si celule de origine umana(tratamentul starii postransplant in ambulatoriu al pacientilor cu transplant Epidermoliza buloasa Mucovis- cidoza Scleroza laterala amiotrofica Sindromul Prader Willi
  11=12+13 12=16+19 13=14+17+20 14 15=16+17 16 17 18=19+20 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
Total 0
Farmacii raportate: 0